Registrované přípravky k 17.09.2003  


Actellic 50 EC - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Pirimiphos-methyl 500 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3166-4/1999 ABO  ABO  EC  Š  II  24  Platné  Malo 
3166-6/1999 FTS  FTS  EC  Xn  Š  II  24  Platné  Malo 
3166-5/1999 SYL  SYP  EC  Xn  Š  II  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]