Registrované přípravky k 17.09.2003  


Acrobat MZ - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Dimethomorph 90 g/kg
Mancozeb 600 g/kgVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3787-8/1999 ABO  ABO  WP  24  Platné  Malo 
3787-9/1999 BAS  BAF  WP  24  Platné  Velko 
3787-10/1999 BAS  BAF  WP  24  Platné  Malo 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]