Seznam indikací k 17.09.2003 


Seznam indikací pro Topsin M 70 WP

Rozhodnutí číslo: 3182-0/1999
Registrant: Nippon Soda Co. Ltd.
Právní zástupce: Sumitomo Corporation Europe Plc.-organizační složka

1) Plodina, předmět, oblast použití 2) Škodlivý činitel, účel použití Dávka na ha (není-li uvedeno jinak) Mísitelnost LA OL Bal. 3) Termíny, aplikační poznámky
cukrovka, řepa krmná  cerkosporióza řepy  0,2 - 0,3 kg/ha    21  3) od: července, podle signalizace 
jahodník  padlí jahodníkové  0,08 % (0,8 kg)      1) před květem, příp. po sklizni 
tabák  padlí tabákové  0,08 % (0,8 kg)    14  3) při prvním výskytu 
pšenice ozim  stéblolam  0,5 kg/ha      1) na počátku sloupkování 3) zákaz zkrmování ošetřené zelené hmoty 
ječmen ozim  stéblolam  0,5 kg/ha      1) na počátku sloupkování 3) zákaz zkrmování ošetřené zelené hmoty 
růže  padlí růžové  0,15 %      3) při prvním výskytu 
kmín kořenný  hnědá skvrnitost kmínu  0,8 kg/ha      1) 1. ošetření počátkem tvorby květní osy, 2. ošetření před květem 
okurka  padlí  0,075 % (1 l/rostlina)    21  3) zálivka 
  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]